Warning: Creating default object from empty value in /web/htdocs6/klempirstvivalesbrnocz/home/www/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/php/class-asset-manager.php on line 913

Žlaby a svody

Žlaby a svody
výměna háků a žlabů je možná i v případě střešní krytiny z eternitových šablon, falcovaného, trapézového nebo vlnitého plechu, bez nutnosti demontáže krytiny – vždy však záleží na konkrétní situaci a konstrukci skladby střechy
možnost výměny svodových prvků na vysokých stavbách (městské bytové domy, rekonstruované panelové domy) bez nutnosti použití výškových plošin nebo lešení – technikou z lana
samozřejmostí je vypracování cenové nabídky s naceněním ve více druzích materiálu případně jejich vzájemnou kombinací

    Jaký druh materiálu vybrat?
Materiál se volí s ohledem na možnosti následující údržby (zejména pokud se jedná a vysoké stavby, kde je špatná dostupnost k odvodňovacím prvkům), případně charakteristiky oblasti, ve které má být použit.
Při použití barevného hliníku, poplastovaného pozinku či plastu lze součásti odvodňovacích prvků barevně sladit se stavbou (díky široké paletě barev RAL).
Životnost odvodňovacích prvků je dána použitým materiálem, ze kterého jsou vyrobeny.

    Jakou velikost žlabu a svody zvolit?
Rozměry prvků je vhodné volit s ohledem na množství srážek (i sněhových).
Ke zjištění, jak velký žlab a svod na Vaši střechu můžete použít, slouží graf, ze kterého lze odvodit velikost v závislosti na ploše střechy.
Tato tabulka obsahuje možné rozvinuté šířky žlabu v závislosti na jeho průměru.

Montáž žlabů a svodů
V dnešní době je k dispozici velké množství materiálů od různých výrobců a každý má svá specifika.
Spoje žlabů (případně i svodů) se řeší dle materiálu kombinací metod pájením, lepením vhodným tmelem, nýtováním a speciálními spojkami tak, aby celkový systém odvodnění střechy byl stabilní a pevný.
Velmi důležitá je celková pevnost systému, především v oblastech s většími sněhovými srážkami. Zde proto nejsou vhodné např. plastové prvky a hliník, pro svou menší pevnost.
Zároveň je nutné v takových oblastech dobře vyřešit systém protisněhových zábran (zejména pokud je krytina hladká – plech, Eternit …), aby se předešlo poničení žlabů sjíždějícím sněhem a ledem.


Warning: Creating default object from empty value in /web/htdocs6/klempirstvivalesbrnocz/home/www/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/php/class-asset-manager.php on line 913