Warning: Creating default object from empty value in /web/htdocs6/klempirstvivalesbrnocz/home/www/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/php/class-asset-manager.php on line 913

Ostatní prvky

Ostatní prvky
barevné parapety, vhodné k novým plastovým oknům i eurooknům jako náhrada originálních parapetů dodávaných výrobcem oken (pokud vám tyto nevyhovují)
fasádní prvky lze barevně sladit s celkovým konceptem stavby
při dodatečné montáži protisněhových háků, tyčí nebo žebříků možnost udělání těchto prací technikou z lana, bez nutnosti výškové plošiny a většího rozebírání stávající krytiny
to samé platí u výměny, opravy nebo údržby atik, okapniček, volských ok a výlezů (na historických stavbách převážně na špatně přístupných místech, ve velké výšce a při velkých sklonech střechy)
při vypracování cenové nabídky možnost nacenění v různých druzích materiálu, dle domluvy

 Jaký materál vybrat?
Materiál se volí zejména s ohledem na možnosti následující údržby (přístupnost, výška stavby), případně charakteristiky oblasti, ve které má být použit.
Vždy je dobré ověřit snášenlivost použitých kovů u jednotlivých střešních prvků, aby nedošlo k jejich vzájemnému negativnímu ovlivnění.
Při použití lakovaného hliníku a poplastovaného nebo lakovaného pozinku lze tyto součásti barevně sladit se stavbou (díky široké paletě barev RAL).
Upozornění patří použití mědi (CU) – pokud totiž dochází ke skapávání vody na fasádu (například v důsledku větru), vytváří se zde tmavé skvrny.
Životnost prvků je dána použitým materiálem, ze kterého jsou vyrobeny.

  Parapety

Podle parametrů podkladu lze volit buď nalepení nebo uchycení na hmoždinky (s jejím následným zakrytím krycím kloboučkem – lze i v barvě).
Parapety se mohou osazovat jak před dokončením omítky (s následným zapravením), tak i natěsno mezi špalety, pokud je omítka již hotová.
V současné době je zákazníky preferován lakovaný hliník, či poplastovaný pozink, který se vyrábí v široké paletě RAL.
Stále však někteří zákazníci upřednostňují klasický materiál – pozink, titanzinek, měď.

Okapničky, ozdobné lišty a atiky

Pro uchycení se volí převážně hmoždinky (s jejím následným zakrytím krycím kloboučkem – lze i v barvě), případně pokud je dobře připraven podklad, lze použít i metodu lepení.
Okapničky a ozdobné lišty doporučujeme instalovat před dokončením omítky z důvodu zapravení lemů, i když je  lze případně montovat i natěsno k omítce, pokud je již hotová.

Oplechování, lišty, úžlabí a klempířské detaily

Rozměry a typ je vhodné volit s ohledem na množství srážek (i sněhových) v oblasti ve které mají být použity, materiál pak zejména s ohledem na možnosti následující údržby.
Na lišty, úžlabí, oplechování komínů a detailů se jako materiál používá hlavně lakovaný hliník a poplastovaný plech (lze barevně sladit se stavbou), případně klasické kovy – pozink, titanzinek, měď (na památkách).
K oplechování hlav komínů se s úspěchem využívá měď, nerez a případně olovo.
U prvků zasahujících pod krytinu se používá těsnící klín nebo klasické omaltování (např. u skládaných krytin) pro zamezení vnikání sněhu a srážek za větru pod střešní skladbu.

Fasádní obklady a kazety

Používají se profily ve tvaru palubek, kazet nebo nízkých trapézových případně rovinných falcovaných plechů.
Tyto prvky se osazují pomocí šroubů nebo příponek, většinou na speciální rošt ukotvený ve fasádě.
Nejčastěji se používají ušlechtilé materiály (titanzinek, nerez, měď) nebo poplastovaný plech (imitace palubek a kazet).

Protisněhové háky a zábrany

V dnešní době je k dispozici velké množství výrobků od různých výrobců a každý je vhodný na určitý druh krytiny.
Rozměry a celkový počet prvků je vhodné volit s ohledem na množství sněhových srážek v oblasti ve které mají být použity.
Na skládaných krytinách (pálená a betonová taška, vlákno-cementová krytina) se nejčastěji používá typ trojúhelníkového rozražeče sněhu. Tento typ lze s úspěchem instalovat i do již hotové skládané krytiny (s jistými problémy i do vlákno-cementové).
Na plechovou profilovanou krytinu se nejvíce používá trojúhelníkový nebo půlkruhový typ sněhového rozražeče, v oblastech s větším množství sněhových srážek pak sedlový (A profil) nebo tyčový či žebříkový typ.
Na falcovanou krytinu se používá výhradně tyčový nebo žebříkový typ protisněhových zábran.

  Volská oka a výlezová okna

Volská oka se vyrábějí převážně jako kopie stávajících prvků, zejména na historických stavbách.
Vylejzáky lze vyrobit dle požadavků zákazníka.
Jako materiál se používá většinou měď (zejména volská oka na památkách), pro vylejzáky pak klasické materiály – pozink, titanzinek, případně poplastovaný nebo lakovaný plech.
Na výplň se u vylejzáků používá buď klasické drátosklo nebo modernější (lehčí a pružnější) polykarbonát (různé druhy s UV filtrem, zabarvené …)


Warning: Creating default object from empty value in /web/htdocs6/klempirstvivalesbrnocz/home/www/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/php/class-asset-manager.php on line 913