Warning: Creating default object from empty value in /web/htdocs6/klempirstvivalesbrnocz/home/www/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/php/class-asset-manager.php on line 913

Střechy

Střechy
pracujeme se všemi druhy plechových krytin, dodané buď zákazníkem nebo námi
možnost konzultace, při vybírání nejvhodnějšího druhu krytiny, ze kterého má být daná zakázka zhotovena
při vypracování cenové nabídky možnost nacenění v různých druzích materiálu, u plechových šablon i podle výrobců, dle domluvy.
Jaký druh kovové krytiny vybrat?

Při výběru plechové krytiny (hlavně pro střechy s malým spádem) je vhodné na stránkách výrobce zjistit údaj, od jakého minimálního sklonu lze krytinu použít a jaké jsou u těchto sklonů podmínky pokládky (nutnost speciálních fólií u menších spádů …).
Pro usnadnění převod spádu ze stupňů na procenta (a naopak), je zde pro Vás tato převodní tabulka sklonů. Sklon 1% je zde brán jako spád 1 centimetr na jednom metru.
Další poměrně důležitou věcí je, hlavně při rekonstrukcích a v případě přístavby, vhodnost vybraného materiálu k napojení na stávající kovové střešní prvky, které již v odvodňovacím systému střechy jsou.
Pro porovnání vhodnosti kombinování jednotlivých materiálů je zde pro Vás tato tabulka snášenlivosti (kombinace) kovů mezi sebou.

    Rovinný plech – falcovaná krytina
Používaná zejména na garáže a různé menší hospodářské stavby, není však vyjímkou její použití na novostavbách v kombinaci s materiály, které mají vyšší životnost.
Plech se kotví příponkami převážně na prkenné bednění (co nejvíce rovinaté) a spojuje tzv. falcováním (nejčastěji dvojitá stojatá drážka, převážně na fasádách úhlová stojatá drážka), kdy se vytvoří vodotěsný spoj.
Použití podélného falcu je možné od sklonu 6° (případně při použití speciální těsnící pásky od 3°), u příčného falcu 8°.
Samotné falcování se provádí buď ručně nebo pomocí drážkovacího stroje (spoje jsou předprofilovány).
Používané materiály na falcovanou střechu – pozink, titanzinek, měď, poplastovaný pozinkovaný plech, speciálně upravený hliník.

Poplastovaná profilovaná krytina
Lehká profilovaná střešní krytina vyráběná z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu (případně hliníku) s barevnou povrchovou úpravou v široké stupnici RAL dle výrobce.
Tato krytina se pokládá na laťování a kotví se samovrtnými šrouby (mohou být ve stejné barvě jako krytina) s gumovým těsněním.
Minimální odhadovaná životnost ocelové modifikace krytiny je (v závislosti od agresivity prostředí) 50-60 let, v případě hliníkového modifikace je v běžných podmínkách téměř neomezená. Odhadovaná životnost plastové povrchové úpravy je 15-20 let.
Krytina je profilována buď do klasického vzhledu skládaných tašek (vlna stylu holandská taška, Bramac) nebo trapézového, případně vlnitého profilu.
Nízká hmotnost (okolo 5kg/m²) u novostaveb šetří na dimenzi krovů a základů, u starších budov na rekonstrukci krovu (pokud zde byl původně třeba Eternit nebo jiná lehká krytina).
Použití šárů s podélným spojem je možné od sklonu střechy cca 8°, s příčným spojem od cca 12° (záleží na profilu vlny a technické specifikaci výrobce).
Na trhu je mnoho výrobců, kteří se specializují na tuto krytinu a většina jich je schopna ve stejné barvě dodat i doplňky – žlaby, háky, lemování … (např. Lindab, Satjam, Plannja, Ruukki, Borga ).

    Profilovaná krytina bez povrchové úpravy
Lehká profilovaná střešní krytina vyráběná z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu, aluzinku, hliníku, titanzinku a mědi, bez povrchové úpravy.
Krytina je profilována buď do klasického vzhledu skládaných tašek (titanzinek, měď, aluzinek) nebo trapézového, či vlnitého profilu (pozink, hliník, aluzinek).
Pokládka a základní mechanické vlastnosti jsou stejné jako u poplastovaných profilovaných krytin.
Životnost takovéto krytiny je dána pouze druhem materiálu, který byl použit.

    Maloformátová krytina
Lehká střešní krytina většinou ve tvaru čtverce se zámky na okrajích, pokládaná „nakoso“, která svým vzhledem připomíná eternitovou krytinu. Tato krytina se používá spíše na památkách (např. věže, kopule …), kde se využije její velká schopnost vykrytí složitých tvarů střechy.
Hydroizolační bezpečnost je zajištěna zámky vytvořenými ohýbáním okrajů. Zámky také zvyšují odolnost celé krytiny proti sání větru.
Pokládka je podobná jako u vlákno-cementových krytin (Eternit) a lze ji použít pro sklony od 20°
Životnost takovéto krytiny je dána pouze druhem materiálu, který byl použit.
Dalším typem maloformátové krytiny je obdélníkova šablona, známá hlavně pod názvem Alukryt.
Používané materiály na tyto krytiny – titanzinek, měď, hliník, případně barevně upravený poplastovaný pozinkovaný plech.


Warning: Creating default object from empty value in /web/htdocs6/klempirstvivalesbrnocz/home/www/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/php/class-asset-manager.php on line 913