Reference

KD Semilaso – oplechování klemp. prvků

VUT Brno – koleje – Palackého vrch – oplechování parapetů a atik,

Praha – Králodvorská – Brandejs clinic .kompletní oplechování Cu,

BD Kalvodova 4, Brno – oplechování klemp.prvků,

desítky oplechování fasád např. – Šumavská 16, Praha, Zelný trh 21, Brno, Zahradnická 21, … oplechování RD pro soukromé osoby – např. RD Rezkova Brno, RD Sosnová, Brno, RD Květná Brno, …

V letech 2017 a 2018 – kompletní rekonstukce střech Cornovova 31,33 a Cornovova 28-34 – výměna laťování, tašek a oplechování.

Nelze za celou dobu fungování vyjmenovat obrovskou spoustu drobných nebo větších realizovaných akcí.

Akce jsou vybrány jen namátkově a pro ilustraci.